Эмитент

Повідомлення про зміну складу посадових осіб 20.04.2015 розм-но 23.04.2015
Годовой отчет эмитента за 2014 г. разм. 29.04.2015
Годовой отчет эмитента за 2015 г.
Повідомлення про зміну складу посадових осіб 29.04.2016
Повідомлення про надання згоди на вчинення правочину ззаінтересованістю 27.07.2016
Повідомлення про надання згоди на вчинення значногоправочину 01.08.2016
Повідомлення про надання згоди на вчинення значного правочину 22.09.2016
Повідомлення про зміну складу посадових осіб 03.10.2016
Повідомлення про зміну складу посадових осіб 27.02.2017
Повідомлення про скликання загальних зборів Товариства
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість 28.03.2017
Відомості про зміну складу посадових осіб 31.03.2017
Повідомлення про надання згоди на вчинення значного правочину 18.04.2017
Відомості про зміну складу посадових осіб 14.04.2017
Годовой отчет эмитента за 2016
Повідомлення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину 21.04.2017 (1)
Повідомлення про надання згоди на вчинення значного правочину 21.04.2017 (2)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість 21.04.2017 (3)
Повідомлення про зміну складу посадових осіб 17.10.2017
Повідомлення про зміну складу посадових осіб 05.02.2018
Повідомлення про зміну складу посадових осіб 12.02.2018
Спростування_19.02.2018
Повідомлення про скликання загальних зборів Товариства.docx
Повідомлення про зміну складу посадових осіб 03.04.2018
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 13.04.2018
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів_ 19.04.2018
Річний звіт НЗТО за 2017
Вiдомості про зміну складу посадових осіб_17.09.2018
Відомості про зміну складу посадових осіб_17.12.2018
Повідомлення про скликання загальних зборів Товариства
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 13.04.2019
Відомості про зміну складу посадових осіб_22.04.2019
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів_22.04.2019
Річний звіт емітента за 2019
Повідомлення про скликання загальних зборів Товариства
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 17.04.20
Повідомлення про скликання загальних зборів Товариства
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 23.09.2020
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів_29.09.2020
Відомості про зміну складу посадових осіб_29.09.2020
Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік
Відомості про зміну складу посадових осіб_21.10.2020
Повідомлення про загальні збори
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 20.04.2021
Повідомлення про надання згоди на вчинення значного правочину 27.04.2021
Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік
Звіт незалежного аудітора 2020.
Звіт про управління 2020р.
Річна фінансоіва звітність за 2020р.